Kontakt

Foto: Robert Blombäck

Jag är chefredaktör, journalist, lärare och poet. Jag håller kurser i journalistiskt och litterärt skrivande och bidrar med artiklar i dagspress, fackpress och veckopress.  Vill du ha kontakt maila mitt efternamn kringla mitt efternamn.se  
CV-Svenska
CV-English