Parantesen

Du vet, barnet, mitt barn, att tiden ska komma
när jag inte längre sluter mig kring dig när du ropar.
Mina handflator kommer inte längre bilda parantes kring ditt feberheta huvud.
Men jag ska minnas dig.
I dig ska jag minnas dig.