Svenskan, är inte hon död?

Svenskan ska dö
hon vandrar genom
det stora språket
drabbas av insikt
om sin korta hållbarhet
minimala räckvidd

Ja, hon ska dö
men innan dess
ska hon sjunga

Jag ser att du sitter
i ett varmt höstljus och läser detta
björken är nära
och nyponbusken

New York, oktober 2008

Leave a Reply