Treåringar bättre än experter

För Aftonbladet-Samhälle
Philip E Tetlock

I boken “Expert political judgement” med underrubriken “How good is it? How can we know? har amerikanen Philip E Tetlock undersökt hur bra experterna är på att förutsäga skeenden. Och svaret är :inte särskilt.
I veckan annonserade SÄPO efter en chefsanalytiker. Den sökande bör vara samhällsvetare av något slag med “lång och kvalificerad erfarenhet av analytiskt arbete”. Någon som vet saker om omvärlden och ser till att säkerhetspolisen fattar rätt beslut. En expert alltså.
Philip E Tetlock, professor i psykologi på Berkeley, har sedan i slutet på 80-talet intervjuat just sådana experter: 284 stycken för att vara exakt. Experter med många akademiska poäng som lever på att skriva och sia om
politiska scenarier åt regeringar, universitet, företag och organisationer. Tetlock bygger boken på ett gediget statistiskt material: han har granskat över 80 000 förutsägelser inom ämnena politik och ekonomi. Utsagorna rör allt ifrån Gulfkriget, vinnaren av det amerikanska presidentvalet, vad som kommer hända med EMU till utvecklingen i länder som Canada, Nordkorea och forna Sovjetunionen.
Tetlock delar in experterna i två grupper: rävar och igelkottar. Allegorin är känd från Isaiah Berlins essä “The Hedgehog and the Fox” (1953) men kommer ursprungligen från en grekisk fabel. En igelkott tolkar skeenden utifrån sina fasta principer och sin teori om världen. En räv däremot saknar fasta övertygelser, kan ha flera mål och arbetar med flera motstridiga teorier samtidigt.
Medierna i USA tycks gilla igelkottarna bäst: de väljer helst självsäkra experter med samma ideologiska ståndpunkt som tittaren/läsaren förmodas ha. Det handlar mindre om ha rätt än att vara rätt. Huvudsaken är att de kan
bekräfta läsarnas eller tittarnas egna ståndpunkter.
Igelkottar överskattar sin egen förmåga: om de säger att sannolikheten att något ska hända är 90 procent så inträffar det bara i 60 procent av fallen. Om en räv påstår samma sak så blir siffran 80 procent. Igelkottarna är alltså bara 10 procent bättre än en treåring, eller någon annan som i princip helt saknar kunskaper, som chansar hej vilt och som statistiskt sett har rätt hälften av gångerna. Så om man vill veta något om framtiden är det alltså rävarna man ska lyssna
på. Eller sig själv: Tetlock skriver nämligen att en hyfsat allmänbildad tidningsläsare ofta har lika stora chanser att förutspå ett skeende som en expert. Alla experter, såväl rävar och igelkottar, är dessutom motvilliga att erkänna sina misstag. När de konfronteras med sina felaktiga förutsägelser är de bra på att slingra sig: “jag hade nästan rätt” och “hade det och det hänt så hade jag mycket väl kunnat ha rätt”.
Nu under valåret när våra inhemska experter snart börjar bänka sig i tevesofforna så förutser jag härmed att vi kommer att få höra fler än en tokig prognos.

Vi kan lika bra själva om inte bättre.

Jenny Morelli